Zakończyliśmy pierwszy sezon “Katechezy 2.0” – programu, którego celem było wsparcie nauczania katechezy w szkołach.

Pomysł jego stworzenia zrodził się jako odpowiedź na obserwowany spadek religijności wśród młodzieży i niepokojące dane, mówiące o braku zainteresowania lekcjami religii w szkołach.

Wśród powodów, przez które młodzież opuszcza szkolne katechezy, znalazł się m.in. brak interesującej formy przekazu treści. Dlatego postanowiliśmy iść z duchem czasu i skorzystać z obowiązujących trendów! Zaproponowaliśmy multimedialną formę nauczania przy wykorzystaniu współczesnego języka. W ten sposób powstało aż 18 filmów zawierających ważne treści dotyczące wiary, podane w sposób przystępny młodym ludziom! A w produkcję każdego spośród tych odcinków zaangażowany był cały sztab ludzi! Każdemu z osobna – serdecznie dziękujemy! Cieszymy się, że dotarliśmy do tak wielu osób, które wraz z nami chciały dołączyć do naszej misji!

Pragniemy wyrazić ogromną radość z powodu zainteresowania naszym programem! Wierzymy, że nasze starania, związane z krzewieniem wiary katolickiej wśród młodych, nie pójdą na marne, a dane statystyczne, dotyczące obserwacji spadku religijności, ulegną zmianie na lepsze.

Czujemy ogromną wdzięczność wobec wielu ludzi, dzięki którym realizacja programu była możliwa, a zaowocowała powstaniem tak wielu odcinków dedykowanych pracującym z młodzieżą: katechetom, księżom, wychowawcom, rodzicom. Mamy nadzieję, że to, co zawiera w sobie 1. sezon “Katechezy 2.0” będzie długo służyło Wam i Waszym wychowankom, a treści, które dotrą do Waszych serc, rozpalą w nich trwałą wiarę.

Dziękujemy za wspólny czas spędzony przy realizacji programu “Katecheza 2.0”!