Aktualny status
Nie zapisany/a
Cena
Bezpłatny

Idea "BONUSÓW" do lekcji Katechezy 2.0

"Bonusy" to materiały rozszerzające programu Katecheza 2.0 mają na celu uzupełnić i rozwinąć tematy poruszane w określonej lekcji Katechezy 2.0. Każda lekcja Katechezy 2.0 będzie miała swój "Bonus".

Materiały rozszerzające można zaprezentować uczniom bez wcześniejszego zapoznania się z nimi z lekcją, do której nawiązują, jednak polecamy, aby obejrzeć z uczniami "Bonus" po wcześniejszym przeprowadzeniu pierwotnej lekcji której dotyczy.

"Bonusy" można wykorzystać na lekcji w całości, bądź jako fragmenty (np. do sprowokowania dyskusji wśród uczniów na dany temat). Można też zaproponować je uczniom do obejrzenia w domu.

Poruszają ważne tematy w przystępny dla młodzieży sposób. Formuła "Bonusów" w lekki i momentami humorystyczny sposób ukazuje szerszy kontekst danej lekcji, do której nawiązuje.