Aktualny status
Nie zapisany/a
Cena
Bezpłatny

Katecheza 2.0 to program wspierający nauczanie katechezy w szkołach. Celem programu jest krzewienie wiary katolickiej w młodym pokoleniu i powstrzymanie obserwowanego spadku uczestnictwa w lekcjach religii. Dedykowany katechetom, księżom i wychowawcom pracującym z młodzieżą. 

Program obejmuje gotowe scenariusze i materiały wideo. Gospodarzem lekcji jest Kacper „Kacu” Gudzikowski (pedagog, biblista i raper), który podejmuje rozmowy z zaproszonymi gośćmi (m. in. Radosław Pazura, Bartek Krakowiak).

Cały przekaz oparty jest na kerygmacie i jest zgodny z podstawami programowymi. Program posiada patronat Komisji Wychowania Katolickiego. Materiały powstały we współpracy z katechetami uczącymi w
szkołach i specjalistami z Episkopatu Polski.

Składają się na nie konspekty zajęć, materiały dydaktyczne dla katechetów, księży i wychowawców pracujących z młodzieżą, karty pracy dla uczniów, ale przede wszystkim filmy ze znanymi ludźmi, którzy dzielą się świadectwami, a także odpowiadają na pytania dotyczące danej Katechezy.

Cele katechetyczne lekcji 1 - "Dawid i Goliat" - wymagania ogólne

1. Przedstawienie postaci biblijnego Dawida
2. Ukazanie czym jest prawdziwa siła
3. Przedstawienie świadków, których życie przemienił Bóg

Treści - wymagania szczegółówe. Uczeń:

1.1 swoimi słowami przedstawia biblijną postać Dawida i jego historię
1.2 na przykładzie historii Dawida interpretuje stwierdzenie,iż:

"człowiek patrzy na to co widoczne dla oczu, Pan natomiast patrzy na serce"

2.1 odnosząc się do przykładów ze spotkania stwierdza, że prawdziwa siła nie polega na samowystarczalności, ale zaufaniu Bogu
2.2 po obejrzeniu filmu podaje przykłady na to, iż dzisiejsza kultura masowa gloryfikuje siłę najczęściej fizyczną, bagatelizując duchowość
3.1 nawiązując do obejrzanych świadectw podaje propozycje walki ze swoimi "goliatami"
3.2 posiłkując się świadectwami bohaterów filmu wylicza możliwości budowania relacji z Jezusem

Postawy - uczeń:

- z większym zainteresowaniem sięga po Pismo Święte odnajdując w nim przykłady dla własnego życia
- pogłębia własną relację z Bogiem szukając w niej siły do codziennych zmagań
- podejmuje walkę ze swoimi "goliatami"

Metody

  • projekcja filmowa
  • anonimowa ankieta

Formy:

  • indywidualna
  • grupowa

Pomoce dydaktyczne:

  • film Katecheza 2.0 Dawid i Goliat
  • odtwarzacz multimedialny
  • rzutnik
  • długopis
  • załącznik 1 "Temat na rozkminkę"
  • załącznik 2 "Zadanie domowe"