Aktualny status
Nie zapisany/a
Cena
Bezpłatny

Cele katechetyczne - wymagania ogólne

1. Przedstawienie Dobrej Nowiny w kluczu Kerygmatu, ze skupieniem na miłości Bożej, grzechu i spotkaniu z Jezusem
2. Pogłębienie znajomości przypowieści o synu marnotrawnym
3. Ukazanie Jezusa Chrystusa jako Osoby, z którą uczniowie mogą nawiązywać relacje
4.Zapoznanie ze świadkami, których życie przemienił Bóg

Treści - wymagania szczegółówe. Uczeń:

1.1 stwierdza, że Bóg jest Osobą, a nie abstrakcyjnym pojęciem
1.2 odnosząc się do konkretnych przykładów dowodzi, że Bóg jest Ojcem, który kocha
1.3 wyjaśnia, że grzech odcina jak od Boga
2.1 okazuje zainteresowanie Pismem Świętym
2.2 swoimi słowami opowiada przypowieść o synu marnotrawnym
2.3 na przykładzie przypowieści o synu marnotrawnym uzasadnia aktualność Słowa Bożego dziś
3.1 po spotkaniu wylicza dobra ("życia w obfitości") płynące z życia z Jezusem
3.2 podaje sposoby budowania i odnawiania relacji z Jezusem w modlitwie i sakramentach
3.3 wskazuje możliwość okazania wdzięczności Jezusowi za Jego miłość
4.1 uczestniczy w projekcie "Katecheza 2.0"
4.2 w świadectwie osób prezentowanych w filmie wskazuje podobieństwo do własnych problemów i odnajduje możliwości ich rozwiązania
4.3 wyjaśnia, w jaki sposób modlitwa - żywa rozmowa z Bogiem - może wpłynąć pozytywnie na jego relacje z ludźmi

Metody:

  • projekcja filmowa
  • anonimowa interaktywna ankieta

Formy:

  • indywidualna
  • grupowa

Pomoce dydaktyczne:

  • film Katecheza 2.0 Spotkanie
  • odtwarzacz multimedialny
  • rzutnik
  • długopis
  • załącznik 1 "Temat na rozkminkę"
  • załącznik 2 "Zadanie domowe"