Aktualny status
Nie zapisany/a
Cena
Bezpłatny

Cele katechetyczne - wymagania ogólne

1. Zapoznanie z biblijną przypowieścią „o talentach”
2. Uświadomienie, że Bóg obdarował każdego talentami
3. Ukazanie świadków, którzy wierzą w Jezusa

Treści - wymagania szczegółówe. Uczeń:

1.1 swoimi słowami przedstawia biblijną przypowieść o talentach
1.2 podaje znaczenie talentów w Biblii i w życiu
1.3 wyjaśnia, że talenty otrzymał po to, aby nimi służyć innym
2.1 wymienia swoje talenty
2.2 stwierdza, że Bóg nie chce aby człowiek zmarnował swoje talenty
3.1 podaje przykłady współczesnych świadków wiary
3.2 identyfikuje się z odpowiedziami gości odcinka
3.3 inspiruje się wiarą gości odcinka

Metody:

  • projekcja filmowa
  • anonimowa interaktywna ankieta

Formy:

  • indywidualna
  • grupowa

Pomoce dydaktyczne:

  • film Katecheza 2.0 Utalentowani
  • odtwarzacz multimedialny
  • rzutnik
  • długopis
  • załącznik 1 "Temat na rozkminkę"
  • załącznik 2 "Zadanie domowe"