Aktualny status
Nie zapisany/a
Cena
Bezpłatny

Katecheza 2.0 - Lekcja IV

Przedmiot: Religia
Klasa: 7 - 8
Temat: Księga Ksiąg
Czas: 45 min

Cele katechetyczne - wymagania ogólne

1. Uświadomienie, że Biblia jest świadectwem Bożego Objawienia
2. Przedstawienie procesu powstawania Biblii
3. Ukazanie świadków, którzy wierzą w Jezusa

Treści - wymagania szczegółówe. Uczeń:

1.1 wymienia argumenty za tym, że Biblia mówi prawdę;
1.2 wyjaśnia, że Biblia została napisana przez ludzi pod natchnieniem Ducha Świętego;
1.3 wymienia odkrycia archeologiczne potwierdzające prawdziwość Biblii;
1.4 podaje źródła historyczne potwierdzające istnienie Jezusa;
2.1 tłumaczy czym jest kanon Pisma Świętego i czym są apokryfy
2.2 wymienia etapy powstawania Pisma Świętego;
3.1 podaje przykłady współczesnych świadków wiary;
3.2 identyfikuje się z odpowiedziami gości odcinka
3.3 inspiruje się wiarą gości odcinka

Metody:

  • projekcja filmowa
  • anonimowa interaktywna ankieta

Formy:

  • indywidualna
  • grupowa

Pomoce dydaktyczne:

  • film "Katecheza 2.0 - Księga Ksiąg"
  • odtwarzacz multimedialny
  • rzutnik
  • długopis
  • załącznik 1 "Temat na rozkminkę"
  • załącznik 2 "Karta pracy"