Aktualny status
Nie zapisany/a
Cena
Bezpłatny

Katecheza 2.0 to program wspierający nauczanie katechezy w szkołach. Celem programu jest krzewienie wiary katolickiej w młodym pokoleniu i powstrzymanie obserwowanego spadku uczestnictwa w lekcjach religii. Dedykowany katechetom, księżom i wychowawcom pracującym z młodzieżą. 

Program obejmuje gotowe scenariusze i materiały wideo. Gospodarzem lekcji jest Kacper „Kacu” Gudzikowski (pedagog, biblista i raper), który podejmuje rozmowy z zaproszonymi gośćmi (m. in. Radosław Pazura, Bartek Krakowiak).

Cały przekaz oparty jest na kerygmacie i jest zgodny z podstawami programowymi. Program posiada patronat Komisji Wychowania Katolickiego. Materiały powstały we współpracy z katechetami uczącymi w
szkołach i specjalistami z Episkopatu Polski.

Składają się na nie konspekty zajęć, materiały dydaktyczne dla katechetów, księży i wychowawców pracujących z młodzieżą, karty pracy dla uczniów, ale przede wszystkim filmy ze znanymi ludźmi, którzy dzielą się świadectwami, a także odpowiadają na pytania dotyczące danej Katechezy.

Cele katechetyczne lekcji 5 - "Wierzę bo Wiara" - wymagania ogólne

1. Przedstawienie biblijnej opowieści o tym jak Jezus z Piotrem chodzili po wodzie;
2. Uświadomienie czym jest wiara;
3. Ukazanie świadków, którzy wierzą w Jezusa

Treści - wymagania szczegółówe. Uczeń:

1.1. Swoimi słowami przedstawia biblijna opowieść o tym jak Jezus z Piotrem chodzili po wodzie;
1.2. Podaje znaczenie wiary w Biblii i życiu;
2.1 Definiuje czym jest wiara;
2.2 Tłumaczy, dlaczego podczas kryzysu lepiej oprzeć się na czymś stabilnym – Bogu;
2.3 Wymienia sposoby w jakie może pielęgnować swoją wiarę;
3.1 Podaje przykłady współczesnych świadków wiary;
3.2. Identyfikuje się z odpowiedziami gości odcinka
3.3 Inspiruje się wiarą gości odcinka

Metody

  • projekcja filmowa
  • anonimowa ankieta

Formy:

  • indywidualna
  • grupowa

Pomoce dydaktyczne:

  • film Katecheza 2.0
  • odtwarzacz multimedialny
  • rzutnik
  • długopis
  • załącznik 1 "Temat na rozkminkę"
  • załącznik 2 "Zadanie domowe"