Aktualny status
Nie zapisany/a
Cena
Bezpłatny

Katecheza 2.0 to program wspierający nauczanie katechezy w szkołach. Celem programu jest krzewienie wiary katolickiej w młodym pokoleniu i powstrzymanie obserwowanego spadku uczestnictwa w lekcjach religii. Dedykowany katechetom, księżom i wychowawcom pracującym z młodzieżą. 

Program obejmuje gotowe scenariusze i materiały wideo. Gospodarzem lekcji jest Kacper „Kacu” Gudzikowski (pedagog, biblista i raper), który podejmuje rozmowy z zaproszonymi gośćmi (m. in. Radosław Pazura, Bartek Krakowiak).

Cały przekaz oparty jest na kerygmacie i jest zgodny z podstawami programowymi. Program posiada patronat Komisji Wychowania Katolickiego. Materiały powstały we współpracy z katechetami uczącymi w
szkołach i specjalistami z Episkopatu Polski.

Składają się na nie konspekty zajęć, materiały dydaktyczne dla katechetów, księży i wychowawców pracujących z młodzieżą, karty pracy dla uczniów, ale przede wszystkim filmy ze znanymi ludźmi, którzy dzielą się świadectwami, a także odpowiadają na pytania dotyczące danej Katechezy.

Cele katechetyczne lekcji 6 - "Przyjaciel" - wymagania ogólne

1. Przedstawienie fragmentu Biblii J 15, 12-17, w którym Bóg nazywa apostołów przyjaciółmi;
2. Uświadomienie, że Jezus jest postacią historyczńą;
3. Nakreślenie realiów życia w czasach Jezusa;
4. Ukazanie świadków, którzy wierzą w Jezusa.

Treści - wymagania szczegółówe. Uczeń:

1.1. Swoimi słowami przedstawia biblijny fragment J 15, 12 – 17;
1.2. wyjaśnia, że Jezus chce być jego przyjacielem;
1.3 uzasadnia, że Jezus jest Mesjaszem;
2.1 wymienia pozabiblijne źródła historyczne, w których jest mowa o Jezusie;
2.2 podaje znaczenie imienia Jezus i tytuł Chrystus;
3.1 opowiada swoimi słowami biblijną historię Narodu Wybranego;
3.2. opowiada swoimi słowami historię Świątyni Jerozolimskiej;
4.1 podaje przykłady współczesnych świadków wiary;
4.2 identyfikuje się z odpowiedziami gości odcinka;
4.3 inspiruje się wiarą gości odcinka.

Metody

  • projekcja filmowa
  • anonimowa interaktywna ankieta

Formy:

  • indywidualna
  • grupowa

Pomoce dydaktyczne:

  • film Katecheza 2.0 Przyjaciel
  • odtwarzacz multimedialny
  • rzutnik
  • długopis
  • załącznik 1 "Temat na rozkminkę"
  • załącznik 2 "Zadanie domowe"