Aktualny status
Nie zapisany/a
Cena
Bezpłatny

Katecheza 2.0 to program wspierający nauczanie katechezy w szkołach. Celem programu jest krzewienie wiary katolickiej w młodym pokoleniu i powstrzymanie obserwowanego spadku uczestnictwa w lekcjach religii. Dedykowany katechetom, księżom i wychowawcom pracującym z młodzieżą. 

Program obejmuje gotowe scenariusze i materiały wideo. Gospodarzem lekcji jest Kacper „Kacu” Gudzikowski (pedagog, biblista i raper), który podejmuje rozmowy z zaproszonymi gośćmi (m. in. Radosław Pazura, Bartek Krakowiak).

Cały przekaz oparty jest na kerygmacie i jest zgodny z podstawami programowymi. Program posiada patronat Komisji Wychowania Katolickiego. Materiały powstały we współpracy z katechetami uczącymi w
szkołach i specjalistami z Episkopatu Polski.

Składają się na nie konspekty zajęć, materiały dydaktyczne dla katechetów, księży i wychowawców pracujących z młodzieżą, karty pracy dla uczniów, ale przede wszystkim filmy ze znanymi ludźmi, którzy dzielą się świadectwami, a także odpowiadają na pytania dotyczące danej Katechezy.

Cele katechetyczne lekcji 7 - "Stworzenie" - wymagania ogólne

1. Przedstawienie dwóch fragmentów z Księgi Rodzaju „o stworzeniu świata”;
2. Uświadomienie, że wszyscy są dziećmi Boga;
3. Pokazanie Boga jako troskliwego Stwórcę i Ojca;
4. Ukazanie świadków, którzy wierzą w Jezusa;

Treści - wymagania szczegółówe. Uczestnik:

1.1 Swoimi słowami przedstawia biblijne fragmenty z Księgi rodzaju „o stworzeniu świata”;
1.2 Rozróżnia dwa biblijne opisy „stworzenia świata”;
1.3 Wymienia informacje na temat Księgi Rodzaju i czasu spisywania;
1.4 Przedstawia własnymi słowami czym jest grzech pierwotny;
1.5 Tłumaczy na czym polega zbawcze dzieło Jezusa;
2.1 Charakteryzuje relacje Bóg – człowiek;
2.2 Opisuje role pokory i pychy w odniesieniu do relacji Bóg – człowiek;
2.3 Dziękuję i dba o swoje zdrowie i życie jako dary od Boga;
3.1. Rozpoznaje znaki miłości Boga w odniesieniu do siebie i swoich najbliższych;
3.2. Wyjaśnia jakie polecenie Bóg dał człowiekowi względem stworzonego świata;
3.3. Opowiada o poszczególnych elementach przyrody jako darach Boga;
3.4. Przedstawia sens cierpienia;
4.1 Podaje przykłady współczesnych świadków wiary;
4.2 Identyfikuje się z odpowiedziami gościa odcinka;
4.3 Inspiruje się wiarą gościa odcinka;

Metody

  • projekcja filmowa
  • anonimowa interaktywna ankieta

Formy:

  • indywidualna
  • grupowa

Pomoce dydaktyczne:

  • film Katecheza 2.0
  • odtwarzacz multimedialny
  • rzutnik
  • długopis
  • załącznik 1 "Temat na rozkminkę"
  • załącznik 2 "Zadanie domowe"

Materiał powstał dzięki wsparciu darczyńców w ramach akcji:

oraz dzięki wsparciu Fundacji "Służąc Życiu":

Serdeczne Bóg Zapłać!