Aktualny status
Nie zapisany/a
Cena
Bezpłatny

Katecheza 2.0 to nowoczesny program wspierający nauczanie katechezy w szkołach.
Celem programu jest krzewienie wiary katolickiej w młodym pokoleniu i powstrzymanie obserwowanego
spadku uczestnictwa w lekcjach religii. Dedykowany katechetom, księżom i wychowawcom pracującym
z młodzieżą. Program Katecheza 2.0 został objęty Honorowym Patronatem Ministra Edukacji
Narodowej oraz Przewodniczącego Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski –
Księdza Biskupa Marka Mendyka.

Program obejmuje obszary działalności: gotowe scenariusze i materiały video do prowadzenia
lekcji religii oraz specjalne wydarzenia w szkołach i parafiach. Prowadzącymi wydarzenia zostali Kacper
„Kacu” Gudzikowski (pedagog, biblista i raper) oraz Bartek Krakowiak (autor książki i bloga “Z buta do
Maryi”, nawrócony narkoman). Na spotkanie składa się świadectwo Bartka Krakowiaka, koncert muzyki
hip-hopowej, konferencja o pasji i talentach, uzależnieniach oraz zachęta do udziału w lekcjach religii
i spędzania czasu z Bogiem.

Cały przekaz oparty jest na kerygmacie i jest zgodny
z podstawami programowymi. Przede wszystkim celem spotkania jest pokazanie młodzieży, ludzi którzy
są „spoko”, którzy poszli za Jezusem, są w sakramentach, żyją na co dzień z pasją i są szczęśliwi. Podczas
spotkania będzie również czas na pytania i odpowiedzi (Q&A), wspólne zdjęcie i nawiązywanie relacji.

Świadectwo i tematyka utworów muzycznych dotyka często profilaktyki, między innymi
nadużywania alkoholu, narkotyków, seksu i innych uzależnień. Nie skupiamy się na tym co złe,
ale ukazujemy Jezusa, który wyciągnął nas z ciemności. Opowiadamy o błogosławieństwach, a także
trudach podążania z Przyjacielem, którym jest Jezus Chrystus. Spotkanie kończy się zachętą
do kontynuacji udziału w Katechezie 2.0. Problemem w tego typu spotkaniach jest to, że ekipa, która
przyjeżdża, robi wielkie SHOW, “wszyscy się cieszą”, a potem odjeżdża. Najczęściej wszystko stopniowo
przygasa i po kilku dniach wygląda jak dawniej. Katecheza 2.0 wychodzi temu naprzeciw.

W ramach Katechezy 2.0 stworzona została strona internetowa www.katechezadwazero.pl.
(Pracujemy również nad stworzeniem przestrzeni komunikacji między uczniami, ale także katechetami,
księżmi i wychowawcami pracującymi z młodzieżą. Uczniowie będą mogli komunikować o swoich
refleksjach, zadawać pytania i dzielić się wiarą z innymi uczniami z całej Polski; także moderatorami
służącymi im pomocą. W planowanej przestrzeni uczniowie będą mogli znaleźć kontakty do specjalistów,
którzy pomogą im w rozwiązywaniu proble- mów.) Katecheci, księża i wychowawcy pracujący z młodzieżą,
ze strony internetowej katechezadwazero.pl mogą pobierać materiały do przeprowadzenia katechez
(o tym dokładniej w kolejnym akapicie). Strona ma swoje zasady i moderatora, który nad wszystkim czuwa.
Program posiada patronat Komisji Wychowania Katolickiego

Materiały do katechez to coś wyjątkowego, nad czym, we współpracy z katechetami uczącymi w
szkołach i specjalistami z Episkopatu Polski, przez cały czas pracujemy. Posiadają one patronat Komisji
Wychowania Katolickiego. Składają się na nie konspekty zajęć, materiały dydaktyczne dla katechetów,
księży i wychowawców pracujących z młodzieżą, karty pracy dla uczniów, ale przede wszystkim FILMY
ze znanymi ludźmi, którzy dzielą się świadectwami, a także odpowiadają na pytania dotyczące danej
Katechezy.

Cele katechetyczne lekcji 9 - "NIE (BO)? TAK! PATRIARCHOWIE" - wymagania ogólne

1. Ukazanie Abrahama jako wierzącego;
2. Pokazanie historii Izaaka i jego posłuszeństwa;
3. Przekazanie opowieści o Jakubie i jego walki o Boże błogosławieństwo;
4. Ukazanie świadków, którzy wierzą w Jezusa;

Metody

  • projekcja filmowa
  • anonimowa interaktywna ankieta

Formy:

  • indywidualna
  • grupowa

Pomoce dydaktyczne:

  • film Katecheza 2.0
  • odtwarzacz multimedialny
  • rzutnik
  • długopis
  • załącznik 1 "Temat na rozkminkę"
  • załącznik 2 "Zadanie domowe"

Materiał powstał dzięki wsparciu darczyńców w ramach akcji:

oraz dzięki wsparciu Fundacji "Służąc Życiu":

Serdeczne Bóg Zapłać!