• forma zdalna
  • interaktywne filmy
  • angażujące tresci
  • materiały wideo z Ziemi Świętej

Zgłoś swoją szkołę, klasę lub parafię!

wielki post A KORONAWIRUS

Młodzież w czasie pandemii

Jak wskazują wyniki badań przeprowadzonych podczas pierwszego nauki zdalnej, polscy uczniowie źle znoszą czas bez zajęć stacjonarnych. Wiemy, że odbiorcy naszego programu “Katecheza 2.0” mają podobne obserwacje.

Jak zadbać o stan ducha młodych ludzi? Zwykle tę funkcję pełnił okres Wielkiego Postu i rekolekcje organizowane w każdej parafii w Polsce.

W oparciu o nasze doświadczenie w organizowaniu wydarzeń ewangelizacyjnych, jak i prowadzeniu nauki zdalnej postanowiliśmy, że w tym roku nasza Fundacja przygotowuje młodzieżowe rekolekcje wielkopostne on-line.

Przedstawiamy pierwsze szczegóły na temat organizowanych przez nas "Wielkopostnych Rekolekcji On-line z Katechezą 2.0"!
1
Skierowane są do uczniów w wieku od 13 do 19 lat
Forma i treść będzie dostosowana do młodzieży szkolnej
2
Odbędą się zdalnie w dniach 22-24 marca 2021 r.
Rekolekcje będą przebiegać w całości on-line w marcu 2021 za pośrednictwem naszego serwisu
3
Przystępna forma jednej godziny lekcyjnej
Filmy wideo i interaktywnych materiały dydaktyczne publikowane codziennie w ramach Rekolekcji będą opracowane w taki sposób, aby katecheta mógł je przeprowadzić w ramach jednej godziny lekcyjnej.
5
Rekolekcje będą darmowe
Za udział szkoły, parafii lub udział indywidualny każdy będzie mógł dokonać on-line dobrowolnej ofiary na rzecz kolejnych projektów ewangelizacyjnych organizowanych przez Fundację “Wypłyń na Głębię”
Partner rekolekcji

Partnerem rekolekcji jest Wspólnota "Czas dla Rodzin"

Wspólnota "Czas dla Rodzin" powstała w roku 1998 w Gdańsku.

Celem wspólnoty jest ukazywanie piękna powołania do chrześcijańskiego życia rodzinnego. Patronem wspólnoty jest Święta Rodzina.

Wspólnota należy do Konwencji Wspólnot Gdańskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji (SNE) oraz do światowej sieci wspólnot przymierza "The Sword of The Spirit".
SPECJALNI GOŚCIE ORAZ INTERAKTYWNE TREŚCI

Program wydarzenia

Dzień I - Słowo

Ze zgiełku i przebodźcowania dnia codziennego wprowadzamy uczestników rekolekcji w ciszę, aby na chwilę zatrzymali się i doświadczyli spotkania z Jezusem Chrystusem. Z powodu pandemii i obostrzeń zachęcamy uczestników do spotkania z Bogiem w Jego Słowie. Rozpoczniemy rekolekcję od Biblii i Słowa Bożego jako nadrzędnej wartości. Pokażemy, że Biblia to Słowo Boże napisane pod natchnieniem Ducha Świętego.

Zajmiemy się również ogólnymi zagadnieniami dotyczącymi słów. Zadamy sobie pytania o to, do czego używamy słów na co dzień, zwrócimy uwagę na to jak są ważne oraz na ich potęgę i zdolność do budowania i niszczenia. Ponadto uświadomimy uczestnikom, że Bóg mówi do nas również poprzez innych ludzi.

Pierwszy dzień to również dwa punkty kerygmatu – Miłość Boża oraz grzech. Skupimy się na Bożej Miłości i opowiemy o doświadczeniu grzechu. 

Dzień II - Twórczość

W drugim dniu będziemy rozwijać myśl Jana Pawła II o tym jak ważna w życiu jest twórczość. Bóg jest Stwórcą, a człowiek jest stworzony na Jego obraz. Człowiek jest twórczy. Przypomnimy uczestnikom, że Bóg nas kocha i chce, abyśmy byli twórczy w tym co robimy, abyśmy byli przedłużeniem dzieła stworzenia.

W tym kontekście nawiążemy do elementów codzienności życia młodzieży – na przykład kultury hip-hopowej, mądrości w odbiorze słów wypowiadanych przez idoli oraz w Internecie, odpowiedzialności za nie. W ramach drugiego dnia zauważymy, że Bóg obdarza nas wieloma talentami, możemy z nimi robić co chcemy, zaś kiedy pozwolimy Bogu działać w naszym życiu, może On dotknąć tego czym wcześniej czyniliśmy zło i sprawić, że przy użyciu tego samego narzędzia możemy czynić dobro. 

W drugim dniu rekolekcji przekierujemy również uwagę uczestników na 3 i 4 punkt kerygmatu, czyli zbawienie w Jezusie, wiara i nawrócenie. Dlatego konkluzją tego spotkania będzie myśl, że nawet nasza największa pasja nie dotknie nas tak głęboko jak Jezus. Tylko w Nim jest nasze zbawienie, tylko On ma dostęp do pewnych obszarów.

Dzień III - Działanie we Wspólnocie

Trzeci dzień to swoiste “call to action” – czyli wezwanie do działania młodych ludzi. Pragniemy pokazać młodzieży, że Wiara nie polega na tym, że jesteś żyjącymi „trupami”, które nic nie mogą zrobić. Wiara otwiera nas na relacje ze Stwórcą, który chce, abyśmy czynili piękne dzieła na Bożą chwałę – szczególnie w środowisku, w którym żyjemy na co dzień. Daje nam przykazania, czyli swoje obietnice, aby nasze życie było wspaniałe. Relacja z Bogiem to przygoda życia, a kiedy Go poznamy to zapragniemy dzielić się Nim z innymi, którzy nas otaczają. Bóg daje swoim uczniom swojego Ducha, aby szli i owoc przynosili. Daje im również innych ludzi, z którymi mogą budować wspólnotę – Kościół – i korzystać z sakramentów. Trzeci dzień oprzemy na 5 i 6 punkcie kerygmatu, czyli Duchu Świętym i wspólnocie.

W ramach interaktywnego udziału, każdy z uczestników rekolekcji będzie pracował nad swoim “listem do Boga”, codziennie skupiając się na omawianych częściach Kerygmatu. Prowadzący rekolekcje on-line przeprowadzi młodzież przez to zadanie zadając poszczególny rozdział na konkretny dzień. List jest anonimowy, pisany za pośrednictwem narzędzia on-line zaimplementowanego do strony z materiałami wideo. Ma on charakter introspektywny i służy młodemu człowiekowi za motywację do autorefleksji i przemyślenia omawianych tematów oraz nawiązania głębszej relacji z Bogiem.

Pobierz program oraz materiały prasowe​

Udostępniamy program, dodatkowe informacje oraz materiały prasowe do pobrania w formacie PDF, tak aby mogli je Państwo w łatwy sposób wydrukować i zaprezentować (np. przełożonym) lub pomóc w promocji naszego wydarzenia.

Program wydarzenia

Udostępniamy program, dodatkowe informacje oraz materiały prasowe do pobrania w formacie PDF, tak aby mogli je Państwo w łatwy sposób wydrukować i zaprezentować (np. przełożonym) lub pomóc w promocji naszego wydarzenia.
formularz zgłoszeniowy

Wypełnij formularz, aby zgłosić udział

Już prawie 1000 szkół i parafii wyraziło chęć uczestnictwa w naszych rekolekcjach. Liczbę młodych, którzy wezmą udział w naszych rekolekcjach szacujemy nawet na kilkadziesiąt tysięcy osób!

Poniżej każdy z Państwa może zgłosić wstępną chęć udziału swojej szkoły, klasy lub parafii.